Keskkonnatasude seadus (lühend - KeTS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2016. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 110 12.02.2016 - 31.12.2016
Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord Keskkonnaminister määrus 13 10.01.2016 - 11.07.2016
Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist Vabariigi Valitsus määrus 169 01.01.2016 - …
Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad Vabariigi Valitsus määrus 170 01.01.2016 - 11.07.2016
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2016. aastal Keskkonnaminister määrus 66 01.12.2015 - 31.12.2016
Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 38 01.12.2015 - 30.11.2017
Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, andmine ja kehtetuks tunnistamine, eripüügiõigustasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine Keskkonnaminister määrus 40 11.07.2015 - 30.11.2017
Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 22 08.08.2014 - 31.12.2016
Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 30 01.06.2013 - …
Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta Keskkonnaminister määrus 34 29.09.2011 - 31.03.2019

Kokku: 10| Näitan: 1- 10|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json