Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus (lühend - VSS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus Siseminister määrus 91 29.06.2013 - 30.06.2014
Väljasaatmiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine Siseminister määrus 49 12.04.2013 - 30.09.2013
Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus Siseminister määrus 23 01.01.2012 - 30.09.2013
Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine Siseminister määrus 62 01.01.2012 - 30.09.2013
Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine Siseminister määrus 54 01.01.2012 - 30.09.2013
Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 192 24.12.2010 - 30.04.2016
Daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi kehtestamine Siseminister määrus 32 01.10.2010 - …
Migratsioonijärelevalveametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord Siseminister määrus 27 01.01.2010 - 30.09.2013
Eestist läbisõiduks õhuteed pidi loa andmiseks volitatud asutus, loa andmise kooskõlastamise kord, Eestist läbisõiduks loa andmist kooskõlastavad Siseministeeriumi valitsemisala asutused ja taotluse vorm õhuteed pidi läbisõiduks Siseminister määrus 65 01.01.2010 - …
Väljasaatmisdokumendi väljaandmise kord ja väljasaatmisdokumendi vorm Siseminister määrus 14 01.01.2010 - 30.04.2018
Eestist läbisõidu abimeetmete rakendamise kulude loetelu ja taotluse esitaja poolt kantavate kulude määrad, väljasaadetava tagasisaatmisega seotud kulude loetelu, kulude määrad ning kulude sissenõudmise kord Siseminister määrus 66 08.01.2007 - …

Kokku: 11| Näitan: 1- 11|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json