Politsei ja piirivalve seadus (lühend - PPVS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaitsepolitseiameti politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus Siseminister määrus 90 11.05.2020 - …
Politsei andmekogu põhimäärus Siseminister määrus 92 08.05.2020 - 31.12.2020
Riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu põhimäärus Siseminister määrus 22 13.01.2020 - …
Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded Vabariigi Valitsus määrus 114 01.01.2020 - 31.12.2020
Politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused, teenistusastmetasu suurus ning lisatasude maksmise alused Siseminister määrus 18 01.01.2020 - 31.12.2020
Kaitsepolitseiameti politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused ja teenistusastmetasu suurus Siseminister määrus 17 01.01.2020 - …
Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise määr, tingimused ja kord Siseminister määrus 33 25.10.2019 - …
Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord Siseminister määrus 15 01.09.2019 - …
Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord Siseminister määrus 35 01.09.2019 - …
Broneeringuinfo andmekogu põhimäärus Siseminister määrus 6 10.08.2019 - …
Piirikontrolli andmekogu põhimäärus Siseminister määrus 83 15.03.2019 - …
Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus Siseminister määrus 93 15.03.2019 - 31.12.2020
Politsei poolt valvatavad objektid Vabariigi Valitsus määrus 211 29.10.2018 - …
Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale Siseminister määrus 10 21.09.2018 - 30.08.2020
Isikuankeedi vorm Siseminister määrus 96 21.09.2018 - …
Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele Siseminister määrus 8 01.09.2018 - 16.07.2020
Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord Siseminister määrus 21 13.10.2017 - …
Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise ning äravõtmise kord Siseminister määrus 47 13.10.2017 - 28.02.2021
Politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus Siseminister määrus 35 08.09.2017 - …
Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 26 01.07.2017 - …

Kokku: 36| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json