Relvaseadus (lühend - RelvS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele Siseminister määrus 13 29.03.2019 - …
Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimäärus Siseminister määrus 23 15.03.2019 - …
Tulirelva, tulirelva oluliste osade, akustilise relva, laskekõlbmatu relva ja laskemoona markeerimise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 1 07.01.2019 - …
Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid Siseminister määrus 28 01.01.2019 - 29.02.2020
Relvaeksami nõuded ja läbiviimise kord ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord Siseminister määrus 13 01.01.2019 - 30.06.2020
Teenistusrelvade ja nende laskemoona ning lahingumoona liigid ja teenistusrelvade, nende laskemoona ja lahingumoona, tulirelva osade käitlemise ning üleandmise kord Siseminister määrus 19 15.09.2018 - 29.02.2020
Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm Siseminister määrus 14 22.07.2018 - …
Sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona käitlemise nõuded ja kord Kaitseminister määrus 11 16.07.2018 - …
Sõjaväerelvade, nende laskemoona ja lahingumoona käitlemise ning üleandmise kord Kaitseminister määrus 9 13.07.2018 - 16.04.2020
Sõjaväerelvade registri põhimäärus Kaitseminister määrus 7 06.07.2018 - …
Eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate relvade, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ja eriloa vorm Siseminister määrus 13 01.07.2018 - …
Isikuandmete ankeedi andmete loetelu ja ankeedi näidisvorm Siseminister määrus 12 01.07.2018 - …
Relvastatud pardasaatja ja teise riigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise riigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord Siseminister määrus 6 28.10.2017 - …
Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise kord Siseminister määrus 12 01.04.2015 - …
Tüübikinnituse teostamise kord Siseminister määrus 28 01.04.2015 - …
Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded Vabariigi Valitsus määrus 179 01.04.2015 - …
Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid Siseminister määrus 83 01.04.2015 - 29.02.2020
Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord Siseminister määrus 29 01.01.2012 - …
Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 416 01.01.2012 - …
Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine Siseminister määrus 76 01.01.2012 - 29.02.2020

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json