Ehitusseadustik (lühend - EhS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Elamu energiaauditile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 28 25.08.2019 - …
Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika Majandus- ja taristuminister määrus 58 25.08.2019 - 09.07.2020
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 63 25.08.2019 - 09.07.2020
Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele Majandus- ja taristuminister määrus 36 25.08.2019 - 09.07.2020
Ehitisregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 69 01.07.2019 - …
Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise konserveerimise, restaureerimise, ehitamise ja teisaldamise ehitusprojekti koostamise nõuded ja kord Kultuuriminister määrus 27 21.06.2019 - …
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri Majandus- ja taristuminister määrus 72 24.05.2019 - 07.11.2020
Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 19 08.03.2019 - …
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele Siseminister määrus 17 03.12.2018 - …
Tee seisundinõuded Majandus- ja taristuminister määrus 92 05.11.2018 - …
Eluruumile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 85 27.08.2018 - 11.07.2020
Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 28 03.06.2018 - …
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 61 01.01.2018 - …
Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 28.08.2017 - …
Lõhkematerjalitehasele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 63 28.08.2017 - …
Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 87 13.03.2017 - 31.10.2019
Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele Majandus- ja taristuminister määrus 8 13.02.2017 - …
Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele Majandus- ja taristuminister määrus 52 05.09.2016 - …
Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 34 22.04.2016 - …
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 101 11.04.2016 - 22.11.2020

Kokku: 48| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json