Kaitseliidu seadus (lühend - KaLS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaitseliidu kodukord Vabariigi Valitsus määrus 151 09.08.2019 - …
Kaitseväe täpsemad ülesanded, mille täitmisse võib Kaitseliitu kaasata, ning kaasamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 69 09.08.2019 - …
Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti tähistamise kord ja tähis Kaitseminister määrus 12 15.07.2019 - …
Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kord Kaitseminister määrus 5 01.07.2019 - …
Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord Kaitseminister määrus 5 01.07.2019 - …
Kaitseliidu alaliselt valvatavate objektide loetelu Kaitseminister määrus 31 01.07.2019 - …
Kaitseliidu liikme hukkumise, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 17 01.07.2019 - …
Kaitseliidu liikme püsiva töövõimetuse, selle ulatuse ja põhjuse tuvastamise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 16 01.07.2019 - …
Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus Kaitseminister määrus 18 01.07.2019 - …
Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kord Kaitseminister määrus 3 01.07.2019 - …
Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjarelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded Kaitseminister määrus 2 01.09.2018 - …
Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 26 20.08.2018 - …
Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord Kaitseminister määrus 7 16.07.2018 - …
Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 16 01.01.2018 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord Vabariigi Valitsus määrus 144 01.07.2017 - …
Kaitseväe arstliku komisjoni, Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni ja Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni ülesannete täitmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid Kaitseminister määrus 25 01.01.2017 - …
Kaitseliidu tegevliikme sõjaväeliseks väljaõppeks vajaliku ressursimahuka koolituse kulu arvestamise, kandmise ja hüvitamise ning Kaitseliidu liikmeks olemise kohustuse määramise kord Kaitseminister määrus 27 01.01.2016 - …
Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm Kaitseminister määrus 14 01.07.2015 - …
Tegevliikme relva soetamiseks loa andmise tingimused ja vorm Kaitseminister määrus 15 01.07.2015 - …
Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded Kaitseminister määrus 6 30.03.2015 - …

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json