Metsaseadus (lühend - MS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigimetsa majandajatele aastateks 2014–2018 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 67 23.11.2013 - 31.12.2018
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused Keskkonnaminister määrus 2 19.10.2013 - 17.09.2017
Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 209 16.06.2013 - 14.01.2016
Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 4 08.06.2013 - 15.11.2018
Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord Keskkonnaminister määrus 1 01.06.2013 - 23.11.2014
Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise kord Keskkonnaminister määrus 82 01.06.2013 - 31.07.2014
Metsateatise vorm ja esitamise kord Keskkonnaminister määrus 83 01.06.2013 - 31.12.2013
Metsa majandamise eeskiri Keskkonnaminister määrus 88 01.06.2013 - 28.02.2014
Riigimetsa majandajatele aastateks 2013–2017 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 40 08.12.2012 - 31.12.2017
Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad Keskkonnaminister määrus 11 01.07.2012 - 31.12.2013
Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus Keskkonnaminister määrus 14 19.03.2012 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2012–2016 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 1 16.01.2012 - 31.12.2016
Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad Keskkonnaminister määrus 75 18.04.2011 - 11.07.2016
Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 84 12.03.2011 - 31.12.2013
Riigimetsa majandajatele aastateks 2011–2015 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 2 15.01.2011 - 31.12.2015
Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 58 01.01.2011 - …
Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord Vabariigi Valitsus määrus 1 01.01.2011 - 21.08.2014
Metsa korraldamise juhend Keskkonnaminister määrus 2 26.01.2009 - 26.11.2015
Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 64 01.01.2007 - 31.12.2013
Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu Keskkonnaminister määrus 69 01.01.2007 - …

Kokku: 20| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json