Elektroonilise side seadus (lühend - ESS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Raadioside piiramise kord Vabariigi Valitsus määrus 301 29.05.2020 - …
Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded Kaitseminister määrus 35 11.05.2020 - …
Universaalteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord Rahandusminister määrus 40 10.06.2019 - …
Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded Vabariigi Valitsus määrus 140 13.04.2019 - …
Riigilõivu tasaarvestuse kord numbrilubade andmisel Vabariigi Valitsus määrus 30 13.04.2019 - …
Avaliku konkursi läbiviimise kord elektroonilise side ettevõtja leidmiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuste osutamiseks sagedusalas 450 MHz Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 01.03.2019 - …
Andmete, järelepärimiste, logifailide ja taotluste säilitamise, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile üleandmise ning kustutamise ja hävitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 56 01.03.2019 - …
Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 61 01.03.2019 - …
Nõuded numbri liikuvuse tagamiseks sideettevõtja vahetamisel Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 44 01.03.2019 - …
Eesti numeratsiooniplaan Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 25 01.03.2019 - …
Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 37 01.03.2019 - …
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt kasutatav teenuste osutamise kulude arvestamise metoodika Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 140 01.03.2019 - …
Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 96 01.03.2019 - …
Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 01.03.2019 - …
Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 46 01.03.2019 - …
Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 12 01.03.2019 - …
Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise teenuse osutamiseks sagedusalas 470–790 MHz Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 74 01.03.2019 - …
Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektrooniliste side teenuste osutamiseks sagedusalas 1800 MHz Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 62 01.03.2019 - …
Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 790–862 MHz Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 26 01.03.2019 - …
Numbri broneerimise tingimused Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 29 01.03.2019 - …

Kokku: 38| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json