Isikut tõendavate dokumentide seadus (lühend - ITDS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 125 06.10.2023 - …
Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord Siseminister määrus 56 01.09.2023 - …
Sissesõidukeeldude riikliku registri põhimäärus Siseminister määrus 40 07.03.2023 - …
Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu, väljastamise kord ning väljaandmise tähtajad Siseminister määrus 77 29.08.2022 - …
Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord Siseminister määrus 25 29.08.2022 - …
Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 27 29.08.2022 - …
Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus Siseminister määrus 78 29.08.2022 - …
Digitaalse isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 25 29.08.2022 - …
Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad ja Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse taotlemise vorm Välisminister määrus 10 16.07.2022 - …
Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord Välisminister määrus 7 04.02.2022 - …
Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu Välisminister määrus 10 24.01.2022 - …
Dokumenti kantavate digitaalset isiku tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava informatsiooni ja andmete ning teiste asjakohaste digitaalsete andmete loetelu Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 76 17.12.2021 - …
Tehnilised nõuded andmekandja kohta, millele võib kanda digitaalse dokumendi või dokumendi digitaalsed andmed Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 72 10.12.2021 - …
Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 33 10.12.2021 - …
Meremehe teenistusraamatu vorm, tehniline kirjeldus ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 42 10.12.2021 - …
Diplomaatilise passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 38 10.12.2021 - …
Eesti kodaniku passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 39 10.12.2021 - …
Ajutise reisidokumendi vorm, tehniline kirjeldus ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 44 10.12.2021 - …
Välismaalase passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 43 10.12.2021 - …
Pagulase reisidokumendi vorm, tehniline kirjeldus ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 45 10.12.2021 - …

Kokku: 27| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json