Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Liiklusregistri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 75 05.07.2022 - …
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 01.07.2022 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 01.07.2022 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 01.07.2022 - 30.11.2022
Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 06.06.2022 - 29.09.2022
Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad Majandus- ja taristuminister määrus 114 04.06.2022 - 30.11.2022
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 20.05.2022 - …
Tehnonõuetele vastavuse kontrolli eest võetava tasu piirmäärad Majandus- ja taristuminister määrus 71 20.05.2022 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 20.05.2022 - …
Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded Vabariigi Valitsus määrus 151 15.05.2022 - …
Nõuded valla- või linnavalitsuse osalemisele liiklusjärelevalve ülesande teostamisel ning nõuded automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamisele ja käitamisele Vabariigi Valitsus määrus 41 12.04.2022 - …
Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 4 01.03.2022 - …
Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord Vabariigi Valitsus määrus 77 11.02.2022 - …
Avalikult kasutatava jäätee rajamise ja korrashoiu nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 127 06.02.2022 - …
Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega ning teemaksu tasumata jätmisega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 13 12.12.2021 - …
Elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi andmekogu Majandus- ja taristuminister määrus 73 12.12.2021 - …
Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ja registreerimise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 107 06.09.2021 - …
Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 37 06.09.2021 - …
Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 110 06.09.2021 - …
Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 94 06.09.2021 - …

Kokku: 67| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json