Koolieelse lasteasutuse seadus (lühend - KELS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Õppeasutustes haldusjärelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded Haridus- ja teadusminister määrus 9 01.12.2015 - 31.12.2017
Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis Haridus- ja teadusminister määrus 42 26.09.2015 - …
Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele Vabariigi Valitsus määrus 30 01.09.2015 - …
Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2015/2016. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 15 05.04.2015 - 31.08.2016
Koolitusloa vorm Haridus- ja teadusminister määrus 81 01.01.2015 - …
Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded Haridusminister määrus 65 06.09.2013 - …
Koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes Haridus- ja teadusminister määrus 62 06.09.2013 - …
Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord Haridusminister määrus 69 06.09.2013 - …
Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord Haridus- ja teadusminister määrus 44 05.09.2011 - 22.02.2018
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 87 01.01.2011 - …
Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 78 01.01.2011 - 22.02.2018
Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale Sotsiaalminister määrus 61 01.10.2010 - …

Kokku: 12| Näitan: 1- 12|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json