Vangistusseadus (lühend - VangS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine Justiitsminister määrus 13 28.04.2013 - 31.12.2013
Tartu Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 25 26.04.2013 - 31.12.2013
Viru Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 11 26.04.2013 - 31.12.2013
Tallinna Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 5 26.04.2013 - 31.12.2013
Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine Justiitsminister määrus 42 26.04.2013 - 31.12.2013
Arestimaja sisekorraeeskiri Siseminister määrus 21 12.04.2013 - 30.09.2013
Vanglate osakonna põhimäärus Justiitsminister määrus 50 01.04.2013 - 14.11.2013
Tallinna Vangla põhimäärus Justiitsminister määrus 92 18.03.2013 - 31.12.2013
Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus Justiitsminister määrus 20 18.03.2013 - 31.12.2013
Tartu Vangla põhimäärus Justiitsminister määrus 87 18.03.2013 - 31.12.2013
Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord Justiitsminister määrus 28 18.03.2013 - 31.12.2013
Vangla sisekorraeeskiri Justiitsminister määrus 72 18.03.2013 - 14.07.2013
Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded Vabariigi Valitsus määrus 12 26.01.2013 - 05.09.2013
Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine Justiitsminister määrus 43 01.01.2013 - 31.12.2013
Järelevalve korraldus vanglas Justiitsminister määrus 44 01.01.2013 - 14.07.2013
Täitmisplaan Justiitsminister määrus 9 01.01.2013 - 14.02.2014
Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend Justiitsminister määrus 21 01.09.2012 - 09.01.2014
Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded Justiitsminister määrus 29 25.08.2012 - 31.07.2013
Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus Justiitsminister määrus 29 01.01.2012 - …
Riikliku kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 246 01.01.2012 - 11.03.2018

Kokku: 39| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json