Kriminaalmenetluse seadustik (lühend - KrMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohtule dokumentide esitamise kord Justiitsminister määrus 59 25.01.2020 - 28.06.2020
Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord Justiitsminister määrus 7 25.01.2020 - 10.12.2020
Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestamine Justiitsminister määrus 22 30.12.2019 - …
Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus Vabariigi Valitsus määrus 60 10.05.2019 - …
Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord Vabariigi Valitsus määrus 124 13.04.2019 - …
Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord Justiitsminister määrus 28 28.04.2018 - …
E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 111 12.03.2018 - …
Kohtuistungite helisalvestamise ja digitaalse protokolli vormistamise kord Justiitsminister määrus 26 23.12.2017 - …
Üldkasutatava elektroonilise side võrgu kaudu edastatavate sõnumite pealtkuulamisest või -vaatamisest teavitamise vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 17 09.07.2017 - …
Euroopa uurimismääruse kättesaamise teavituse vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 18 09.07.2017 - …
Euroopa uurimismääruse vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 16 09.07.2017 - …
Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 263 06.02.2017 - …
Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord Justiitsminister määrus 49 02.01.2017 - …
Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord Justiitsminister määrus 40 14.02.2016 - …
Kaitsjast loobumise taotluse näidisvormi kehtestamine Justiitsminister määrus 40 14.02.2016 - …
Menetlustoimingule väljakutsutud isiku või tema lähedase ilmumata jätmisel terviseseisundist tingitud põhjendatud takistuse kohta menetlejale esitatava tõendi vorm ja väljaandmise kord Tervise- ja tööminister määrus 5 30.01.2016 - …
Nõuded kriminaaltoimikule ja kaitseakti näidisvormi kehtestamine Justiitsminister määrus 39 29.01.2016 - …
Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kord Vabariigi Valitsus määrus 4 01.10.2015 - …
Jälitustoimingute infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 17 01.09.2015 - …
Euroopa Liidu liikmesriigile teabe ja jälitustoiminguga kogutud teabe edastamise vorm Siseminister määrus 32 15.06.2015 - …

Kokku: 43| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json