Vangistusseadus (lühend - VangS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tallinna Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 5 01.02.2020 - …
Tartu Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 25 01.02.2020 - …
Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik Justiitsminister määrus 26 06.01.2020 - …
Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine Justiitsminister määrus 13 06.01.2020 - …
Täitmisplaan Justiitsminister määrus 9 06.01.2020 - …
Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus Justiitsminister määrus 20 01.01.2020 - …
Viru Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 11 01.01.2020 - 31.03.2020
Arestimaja sisekorraeeskiri Siseminister määrus 21 18.12.2019 - …
Tallinna Vangla põhimäärus Justiitsminister määrus 92 30.11.2019 - …
Tartu Vangla põhimäärus Justiitsminister määrus 87 01.10.2019 - …
Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord Justiitsminister määrus 14 01.08.2019 - …
Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend Justiitsminister määrus 21 01.08.2019 - …
Järelevalve korraldus vanglas Justiitsminister määrus 44 01.08.2019 - …
Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord Justiitsminister määrus 3 01.08.2019 - …
Vangla sisekorraeeskiri Justiitsminister määrus 72 01.08.2019 - …
Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord Justiitsminister määrus 28 28.04.2018 - …
Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogu põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 19 12.03.2018 - …
Vanglakomisjoni põhimäärus Justiitsminister määrus 57 02.05.2017 - …
Vangla teenistusvalve kord Justiitsminister määrus 9 03.04.2017 - …
Vanglasse tööle asuda sooviva isiku isikuandmete ankeedi vormi kehtestamine ja andmete kontrollimise õigust omavate ametnike määramine Justiitsminister määrus 27 14.10.2016 - …

Kokku: 39| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json