Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (lühend - TTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 149 07.04.2017 - 14.03.2019
Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord Sotsiaalminister määrus 111 24.03.2017 - …
Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv Sotsiaalminister määrus 47 24.03.2017 - 03.12.2020
Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord Sotsiaalminister määrus 51 01.01.2017 - 23.12.2018
Tervise infosüsteemi põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 138 01.01.2017 - 02.07.2018
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine Sotsiaalminister määrus 27 30.09.2016 - …
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 56 01.07.2016 - 15.07.2018
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 53 01.07.2016 - 30.06.2018
Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile Sotsiaalminister määrus 25 04.06.2016 - …
Haigla liikide nõuded Sotsiaalminister määrus 103 04.06.2016 - 31.12.2020
Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele Sotsiaalminister määrus 56 22.05.2016 - 03.12.2020
Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused Sotsiaalminister määrus 55 22.05.2016 - 08.01.2021
Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu riigikaitseülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal Tervise- ja tööminister määrus 23 01.04.2016 - 07.09.2017
Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm Sotsiaalminister määrus 145 01.03.2016 - …
Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 148 01.03.2016 - 14.03.2019
Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend Sotsiaalminister määrus 2 01.03.2016 - 08.01.2021
Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu Sotsiaalminister määrus 110 01.03.2016 - 30.06.2018
Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord Sotsiaalminister määrus 42 18.01.2016 - 22.11.2020
Taastusravi osutamise ulatus ja kord Kaitseminister määrus 23 06.09.2015 - 31.12.2019
Haiglavõrgu arengukava Vabariigi Valitsus määrus 105 14.07.2015 - 06.04.2018

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json