Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus (lühend - STS2014_2020)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Haridus- ja teadusminister määrus 40 29.08.2015 - 31.12.2016
Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020 Majandus- ja taristuminister määrus 85 24.08.2015 - 21.02.2019
Toetuse andmise tingimused meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” avatud taotlemise korral Keskkonnaminister määrus 58 11.08.2015 - 02.10.2016
Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidega Majandus- ja taristuminister määrus 88 10.08.2015 - …
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel Haridus- ja teadusminister määrus 32 31.07.2015 - 22.10.2017
Toetuse andmise tingimused meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine” tegevuse „Vooluveekogude tervendamine” jaoks avatud taotlemise korral Keskkonnaminister määrus 44 17.07.2015 - 02.10.2016
Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” toetuse andmise tingimused ja kord Sotsiaalkaitseminister määrus 26 25.05.2015 - 20.12.2015
Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020 Haridus- ja teadusminister määrus 22 25.05.2015 - 01.09.2017
Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord Ettevõtlusminister määrus 46 23.05.2015 - 17.03.2016
Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks Riigihalduse minister määrus 12 11.05.2015 - 31.08.2015
Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 37 09.05.2015 - 24.06.2017
Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused Majandus- ja taristuminister määrus 40 09.05.2015 - 01.12.2017
Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja merereostustõrjevõimekuse arendamine perioodil 2014–2020 Siseminister määrus 25 01.05.2015 - 25.11.2016
Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 31 20.04.2015 - 28.07.2018
Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks Haridus- ja teadusminister määrus 18 13.04.2015 - 22.10.2017
Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele Haridus- ja teadusminister määrus 17 13.04.2015 - 22.10.2017
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” jaoks avatud taotlemise korral Keskkonnaminister määrus 23 05.04.2015 - 02.10.2016
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Tervise- ja tööminister määrus 18 03.04.2015 - …
Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused Majandus- ja taristuminister määrus 23 27.03.2015 - 02.01.2016
Nutika teenuste taristu arendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 21 20.03.2015 - 08.02.2019

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json