Kriminaalmenetluse seadustik (lühend - KrMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 111 07.07.2014 - 30.09.2015
Kohtulahendi alusel Eesti Vabariigile tasumisele kuuluva nõude täitmiseks vajalike andmete loetelu ja nende vormistamisele esitatavad tehnilised nõuded Justiitsminister määrus 21 01.07.2014 - …
Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord Justiitsminister määrus 57 29.06.2014 - 12.03.2017
Riigi õigusabi osutaja määramiseks taotluse esitamise ning e-toimiku süsteemi kaudu riigi õigusabi tasu ja kulude kindlaksmääramiseks dokumentide esitamise kord Justiitsminister määrus 39 31.05.2014 - …
Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord Justiitsminister määrus 28 01.01.2014 - 31.12.2014
Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 263 22.11.2013 - 05.02.2017
Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord Justiitsminister määrus 40 24.06.2013 - 13.02.2016
Seksuaalkurjategijate kompleksravi ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord Justiitsminister määrus 22 04.06.2013 - …
Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus Vabariigi Valitsus määrus 60 15.04.2013 - 31.07.2014
Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine Justiitsminister määrus 39 01.03.2013 - 02.08.2014
Jälitustoimiku pidamise ja säilitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 3 11.01.2013 - …
Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kord Vabariigi Valitsus määrus 4 11.01.2013 - 30.09.2015
Kriminaalmenetluse erikulude suurus ja arvestamise kord Vabariigi Valitsus määrus 258 01.01.2012 - …
E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord Justiitsminister määrus 14 11.11.2011 - 03.04.2015
Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja säilitamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 261 05.09.2011 - …
Kaitsjast loobumise taotluse näidisvormi kehtestamine Justiitsminister määrus 40 01.09.2011 - 13.02.2016
Sõltuvusravi ning karistusest tingimisi vabastamisel või vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel kohaldatava narkomaania ravi ettevalmistamise ning täitmise ja järelevalve kord Justiitsminister määrus 33 25.06.2011 - …
Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord Justiitsminister määrus 15 15.01.2011 - …
Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 322 01.01.2011 - 11.12.2014
Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» § 4 alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord Vabariigi Valitsus määrus 124 18.06.2010 - 05.09.2014

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json