Kaitseliidu seadus (lühend - KaLS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded Kaitseminister määrus 6 30.03.2015 - …
Kaitseliidu kaasamise tingimused ja kord küberturvalisuse tagamisel Vabariigi Valitsus määrus 108 13.07.2014 - …
Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 16 20.04.2014 - 31.12.2017
Kaitseliidu kodukord Vabariigi Valitsus määrus 151 18.10.2013 - 31.12.2015
Kaitseliidu valvuri käesideme ja embleemi kirjeldus ning kandmise kord Kaitseminister määrus 39 15.07.2013 - …
Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loetelu Kaitseminister määrus 31 01.06.2013 - 27.01.2019
Kaitseliidu liikme poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kord Kaitseminister määrus 27 13.05.2013 - …
Kaitseliidu relvade arvestuse pidamise kord Kaitseminister määrus 18 27.07.2012 - 28.02.2017
Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 179 01.01.2009 - 05.03.2017
Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 395 02.03.2007 - 31.05.2018
Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm Kaitseminister määrus 3 01.05.2006 - 30.06.2015
Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa vorm Kaitseminister määrus 4 01.05.2006 - 30.06.2015
Kaitseliidu tegevliikmeks võtmist ja tegevliikmeks olekut takistavate füüsiliste puuete ja psüühikahäirete loetelu ning Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku võimalikkuse asjaolude kindlakstegemise korra kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 406 01.06.2002 - …
Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja isiklike relvade ning laskemoona hoidmise tingimuste ja korra kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 277 01.06.2002 - 31.03.2015
Riigieelarvelises asutuses või ettevõttes töötava Kaitseliidu tegevliikme tööülesannete täitmisest vabastamise ja talle palgata puhkuse andmise korra kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 431 01.06.2002 - 31.03.2015
Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele hüvituse maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 292 01.06.2002 - 31.05.2018

Kokku: 16| Näitan: 1- 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane