Sotsiaalhoolekande seadus (lühend - SHS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord Sotsiaalkaitseminister määrus 28 18.02.2019 - 02.02.2020
Kogemusnõustaja koolituskava Sotsiaalkaitseminister määrus 68 01.01.2019 - …
Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed Sotsiaalkaitseminister määrus 74 01.01.2019 - 30.06.2019
Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded Sotsiaalkaitseminister määrus 70 01.01.2019 - …
Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord Sotsiaalkaitseminister määrus 65 01.01.2019 - 31.03.2019
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 66 01.01.2019 - 31.12.2019
Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord Sotsiaalkaitseminister määrus 63 28.10.2018 - 14.07.2019
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus Sotsiaalkaitseminister määrus 72 01.07.2018 - 14.03.2019
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused Sotsiaalkaitseminister määrus 69 26.02.2018 - 31.12.2019
Hoolduspere sobivuse hindamiseks kogutavate dokumentide ja esitatavate andmete loetelu ning hoolduspere sobivuse hindamise toimingud Sotsiaalkaitseminister määrus 64 01.01.2018 - …
Kinnise lasteasutuse teenuse hind ja maksimaalne maksumus teenust saama õigustatud lapse kohta kalendriaastas ning nõuded kinnise lasteasutuse töötajate arvule Sotsiaalkaitseminister määrus 65 01.01.2018 - 30.09.2019
Võlanõustaja täienduskoolituse kava Sotsiaalkaitseminister määrus 20 27.03.2016 - …
Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu Sotsiaalkaitseminister määrus 10 14.02.2016 - 14.03.2019
Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotluse andmed ja vajalike dokumentide loetelu Sotsiaalkaitseminister määrus 6 05.02.2016 - …
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituskava Sotsiaalkaitseminister määrus 67 01.01.2016 - …
Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 71 01.01.2016 - …
Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile Sotsiaalkaitseminister määrus 75 01.01.2016 - …
Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu ning isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 73 01.01.2016 - 31.03.2019
Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 72 01.01.2016 - 31.03.2019

Kokku: 19| Näitan: 1- 19|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json