Atmosfääriõhu kaitse seadus (lühend - AÕKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 31 05.06.2020 - …
Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid Keskkonnaminister määrus 71 30.05.2020 - …
Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid Keskkonnaminister määrus 44 29.05.2020 - …
Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 56 09.03.2020 - 31.12.2020
Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 7 02.03.2020 - …
Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 10 17.02.2020 - …
Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi vorm Keskkonnaminister määrus 60 03.02.2020 - …
Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord Keskkonnaminister määrus 68 03.02.2020 - …
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu Vabariigi Valitsus määrus 134 31.01.2020 - …
Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord Keskkonnaminister määrus 64 24.01.2020 - 31.12.2020
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused Vabariigi Valitsus määrus 121 20.12.2019 - …
Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 69 16.12.2019 - …
Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 40 04.10.2019 - …
Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 41 16.09.2019 - 06.09.2020
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika Keskkonnaminister määrus 73 09.09.2019 - 17.09.2020
Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 2 16.08.2019 - …
Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 59 25.03.2019 - …
Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 86 11.03.2019 - …
Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid Keskkonnaminister määrus 75 09.03.2019 - …
Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 50 09.03.2019 - …

Kokku: 61| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json