Jäätmeseadus (lühend - JäätS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu Keskkonnaminister määrus 49 30.06.2020 - …
Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta Keskkonnaminister määrus 12 29.05.2020 - …
Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevusnõuded Keskkonnaminister määrus 16 22.03.2020 - …
Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded Keskkonnaminister määrus 21 21.02.2020 - …
Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded Keskkonnaminister määrus 7 21.02.2020 - …
Reoveesettest toote valmistamise nõuded Keskkonnaminister määrus 24 21.02.2020 - …
Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 8 31.01.2020 - …
Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu Keskkonnaminister määrus 70 01.01.2020 - …
Probleemtooteregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 13 01.01.2020 - …
Romusõidukite käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 33 01.01.2020 - …
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 38 01.01.2020 - …
Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 65 05.07.2019 - …
Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid Keskkonnaminister määrus 44 12.06.2019 - …
Õli sisaldavate jäätmete jäätmeteks oleku lakkamise kriteeriumid Keskkonnaminister määrus 19 03.06.2019 - …
Nõuded põlevkiviõli tootmisprotsessi lisatavale rehvihakkele Keskkonnaminister määrus 40 12.10.2018 - …
Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord Keskkonnaminister määrus 41 23.01.2017 - …
Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus Keskkonnaminister määrus 77 01.01.2017 - …
Metallijäätmete täpsustatud nimistu Keskkonnaminister määrus 26 26.08.2016 - …
Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud Vabariigi Valitsus määrus 148 24.06.2016 - …
Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused Keskkonnaminister määrus 4 01.01.2016 - …

Kokku: 38| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json