Ravimiseadus (lühend - RavS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 27 04.04.2020 - 05.07.2020
Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud proviisori sobivustesti koostamise, korraldamise ja tulemuste hindamise kord Sotsiaalminister määrus 91 02.09.2019 - …
Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 24 09.06.2019 - …
Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 52 15.03.2019 - …
Proviisorite ja farmatseutide registri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 11 15.03.2019 - …
Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri Sotsiaalminister määrus 38 01.03.2019 - 16.08.2020
Ravimiregistri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 36 09.02.2019 - …
Ravimite tootmise eeskiri Tervise- ja tööminister määrus 74 09.02.2019 - …
Ravimiameti tegevuslubade registri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 51 09.02.2019 - …
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm Sotsiaalminister määrus 30 03.12.2018 - 08.01.2021
Ravimiregistris olevate ravimite ja toodete kodeerimise ning pakendikoodi kasutamise kord Tervise- ja tööminister määrus 38 01.10.2018 - …
Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu Sotsiaalminister määrus 31 03.05.2017 - …
Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu Tervise- ja tööminister määrus 69 10.03.2017 - …
Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele Sotsiaalminister määrus 21 10.03.2017 - …
Ravimi kliinilise uuringu käigus ilmnenud tõsistest kõrvalnähtudest teatamise kord Sotsiaalminister määrus 26 18.09.2015 - …
Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 23 18.09.2015 - …
Apteegiteenuse osutamise kohustamise tingimused ja kord Tervise- ja tööminister määrus 25 22.05.2015 - …
Apteekri lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord Tervise- ja tööminister määrus 51 01.01.2015 - …
Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord Sotsiaalminister määrus 28 28.03.2014 - …
Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord Sotsiaalminister määrus 40 24.02.2014 - …

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json