Tulumaksuseadus (lühend - TuMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Maksustamisperioodi tulust mahaarvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted Rahandusminister määrus 16 08.02.2003 - …
Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 164 01.09.2014 - …
Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid Rahandusminister määrus 53 01.01.2007 - …
Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord Rahandusminister määrus 54 01.01.2011 - …
Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 110 01.01.2016 - …
Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks Rahandusminister määrus 55 01.01.2017 - …
Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad Rahandusminister määrus 21 10.04.2017 - …
Asutuse ametnike ja töötajate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord Rahandusminister määrus 3 08.07.2017 - …
Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord Rahandusminister määrus 9 01.01.2018 - …
Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks Rahandusminister määrus 120 01.04.2018 - …
Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr Vabariigi Valitsus määrus 112 01.03.2018 - …
Erisoodustuse hinna määramise kord Rahandusminister määrus 2 01.01.2018 - …
Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad Rahandusminister määrus 60 01.01.2018 - 31.12.2018
Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine Rahandusminister määrus 30 01.01.2018 - 31.12.2018
Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord Välisminister määrus 2 18.02.2017 - 26.11.2018
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord Rahandusminister määrus 53 01.01.2015 - 30.06.2019

Kokku: 16| Näitan: 1- 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane