Maapõueseadus (lühend - MaaPS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord Keskkonnaminister määrus 22 01.07.2019 - 31.12.2019
Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 32 10.05.2019 - …
Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks Keskkonnaminister määrus 52 22.12.2018 - 16.01.2020
Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord Vabariigi Valitsus määrus 161 06.07.2018 - …
Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa saamise õiguse enampakkumise ning põlevkivi kaevandamise aastamäära osa ja tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumisel müümise täpsustatud nõuded ning kord ja enampakkumise alghind Keskkonnaminister määrus 23 24.07.2017 - 16.01.2020
Kaevandamise ohutusnõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 172 23.06.2017 - …
Kaevandamisprojektile esitatavad täpsustatud nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 23 24.04.2017 - …
Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm Keskkonnaminister määrus 12 11.04.2017 - 08.03.2020
Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise kord ning taotluse vorm ja täpsustatud nõuded taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa vorm Keskkonnaminister määrus 4 28.01.2017 - 16.01.2020
Kaevanduses päästetöö kohta esitatavad nõuded ja päästeasutustega tehtava koostöö kord Siseminister määrus 2 09.01.2017 - …
Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri Keskkonnaminister määrus 87 01.01.2017 - …
Turba kaevandamise aastamäär ning kriitilise ja kasutatava varu suurus Vabariigi Valitsus määrus 150 01.01.2017 - 18.06.2020

Kokku: 12| Näitan: 1- 12|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json