Hädaolukorra seadus (lühend - HOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Makseteenuse ja sularaharingluse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Eesti Panga President määrus 7 08.03.2019 - 26.03.2023
Sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Tervise- ja tööminister määrus 17 18.01.2019 - 28.11.2020
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektroonilise isikutuvastamise ja digitaalse allkirjastamise tagamisel Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 4 18.01.2019 - …
Hädaolukorrad, mille kohta tuleb koostada nende lahendamise plaan ja mille puhul korraldada riskikommunikatsiooni, ning hädaolukordade lahendamist juhtivad asutused Vabariigi Valitsus määrus 63 03.08.2018 - 31.12.2020
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel Majandus- ja taristuminister määrus 35 06.07.2018 - 27.05.2021
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga varustamisel Majandus- ja taristuminister määrus 37 06.07.2018 - 07.07.2023
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded maagaasiga varustamisel Majandus- ja taristuminister määrus 36 06.07.2018 - 07.07.2023
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded riigitee sõidetavuse tagamisel Majandus- ja taristuminister määrus 2 15.01.2018 - …
Riigi osutatavad teenused ja avaliku võimu ülesanded, millele laienevad elektroonilise turvalisuse tagamise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 134 12.08.2017 - 31.12.2019
Eriolukorra ajal asja sundvõõrandamise ja sundkasutuse eest hüvitise arvutamise ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 109 01.07.2017 - …
Eriolukorra tööle rakendatud isikule toetuse maksmise ulatus ja kord Vabariigi Valitsus määrus 110 01.07.2017 - …
Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused Vabariigi Valitsus määrus 108 01.07.2017 - 01.06.2020
Regionaalsete kriisikomisjonide põhimäärus Siseminister määrus 23 01.07.2017 - 31.12.2020
Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord Siseminister määrus 29 01.07.2017 - 30.06.2021
Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise nõuded ja kord Vabariigi Valitsus määrus 112 01.07.2017 - 31.12.2021
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord Vabariigi Valitsus määrus 144 01.07.2017 - 31.12.2022
Kriisireguleerimisõppuse läbiviimisele ning õppuse korraldamisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 22 01.07.2017 - 30.06.2021
Hädaolukorra riski hindamise nõuded ja riskianalüüsi koostamise kord Siseminister määrus 28 01.07.2017 - 30.06.2021
Hädaolukorra lahendamise plaani nõuded ja koostamise kord Siseminister määrus 30 01.07.2017 - 30.06.2021
Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 111 01.07.2017 - 30.06.2021

Kokku: 21| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json