Atmosfääriõhu kaitse seadus (lühend - AÕKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ettevõtja rakendusuuringute määrus Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 23 04.12.2023 - …
Moderniseerimisfondist kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 36 01.10.2023 - …
Biojäätmete liigiti kogumiseks toetuste andmise tingimused ja kord Kliimaminister määrus 56 17.09.2023 - …
Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 41 15.09.2023 - …
Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 40 18.07.2023 - …
Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 49 18.07.2023 - …
Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 11 18.07.2023 - …
Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 7 18.07.2023 - …
Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus, registrisse andmete esitamise kord ja andmekoosseis Keskkonnaminister määrus 41 16.07.2023 - …
Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 36 16.07.2023 - …
Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetamise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 8 16.07.2023 - …
Toetuse andmise tingimused meetme „Üleujutusriski maandamine“ ehituslike tegevuste elluviimiseks Keskkonnaminister määrus 45 16.07.2023 - …
Meetme „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 13 16.07.2023 - …
Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 69 16.07.2023 - …
Nullheitega sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 3 16.07.2023 - …
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika Keskkonnaminister määrus 73 16.07.2023 - …
Täpsustatud nõuded kasvuhoonegaaside mahu aruande andmete koosseisule, tarnitud kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutusmeetodi, kütuse alusstandardi, kasvuhoonegaaside heite mahukuse vähendamise arvutamise ning aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 41 16.07.2023 - …
Õhukvaliteedi hindamise kord Keskkonnaminister määrus 84 16.07.2023 - …
Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed Kliimaminister määrus 37 14.07.2023 - …
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused Vabariigi Valitsus määrus 121 08.07.2023 - …

Kokku: 75| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json