Kalapüügiseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aasta II poolaastal Keskkonnaminister määrus 62 27.11.2010 - 31.12.2010
Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2011. aastal Keskkonnaminister määrus 60 22.11.2010 - 27.02.2011
Kutselise kalapüügi võimalused 2011. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 150 28.10.2010 - 03.03.2011
Kutselise kalapüügi võimalused ning «Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe» alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak 2010. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 166 28.10.2010 - 31.12.2010
Ajutised püügikitsendused Riksu ojas ja Riksu lahel 2010. aastal Keskkonnaminister määrus 51 20.09.2010 - 31.12.2010
Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu Keskkonnaminister määrus 76 26.07.2010 - 04.11.2012
Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2010. aastal Keskkonnaminister määrus 9 01.07.2010 - 31.12.2010
Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Keskkonnaminister määrus 11 21.06.2010 - 31.12.2010
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 144 25.04.2010 - 07.07.2011
Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2010. aastal Keskkonnaminister määrus 62 20.11.2009 - 31.12.2010
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 104 12.09.2009 - 31.12.2010
Kalade veekogudesse asustamise korra kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 75 01.02.2009 - 30.06.2015
Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord Keskkonnaminister määrus 44 03.11.2008 - 12.10.2017
Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 89 01.04.2006 - 05.08.2011
Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm Vabariigi Valitsus määrus 307 01.04.2006 - 07.12.2013
Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu Keskkonnaminister määrus 11 26.02.2006 - 31.12.2010
Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid Vabariigi Valitsus määrus 412 30.10.2005 - 07.09.2012
Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete esitamise kord ning satelliitjälgimisseadmele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 109 12.09.2004 - 30.08.2013
NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine Vabariigi Valitsus määrus 206 01.05.2004 - 05.08.2011
Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus Vabariigi Valitsus määrus 62 18.03.2004 - 19.11.2015

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json