Kalapüügiseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu Keskkonnaminister määrus 34 05.11.2012 - 10.05.2013
Kutselise kalapüügi võimalused ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2013. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 87 03.11.2012 - 24.12.2012
Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid Vabariigi Valitsus määrus 412 08.09.2012 - 31.08.2015
Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2012. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 135 03.09.2012 - 31.12.2012
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2012. aastal Keskkonnaminister määrus 71 13.08.2012 - 31.12.2012
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu, püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2012. aastal Keskkonnaminister määrus 67 06.08.2012 - 31.12.2012
Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2012. aastal Keskkonnaminister määrus 16 11.05.2012 - 31.12.2012
Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 79 08.10.2011 - 25.05.2014
Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vorm Vabariigi Valitsus määrus 122 07.10.2011 - 02.04.2015
Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2011. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 150 26.08.2011 - 31.12.2011
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2011. aastal Keskkonnaminister määrus 68 22.08.2011 - 31.12.2011
Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 89 06.08.2011 - 31.08.2015
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 144 08.07.2011 - 28.04.2013
Kalastuskaardi taotlemise viisid ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 38 02.07.2011 - 30.06.2015
Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2011. aastal Keskkonnaminister määrus 60 01.07.2011 - 31.12.2011
Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2011. aastal Keskkonnaminister määrus 27 17.04.2011 - 31.12.2011
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 104 01.01.2011 - 31.12.2014
Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu Keskkonnaminister määrus 11 01.01.2011 - 10.07.2015
Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord Vabariigi Valitsus määrus 414 01.01.2011 - 15.06.2017
Kalade veekogudesse asustamise korra kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 75 01.02.2009 - 30.06.2015

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json