Toiduseadus (lühend - ToiduS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba Põllumajandusminister määrus 63 01.04.2021 - …
Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded toidu väikesemahulisel käitlemisel Maaeluminister määrus 21 01.04.2021 - …
Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded Maaeluminister määrus 19 01.04.2021 - …
Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodid Põllumajandusminister määrus 93 01.01.2021 - …
Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 88 01.01.2021 - …
Piiripunkti ja imporditava toidu ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord Maaeluminister määrus 84 01.01.2021 - …
Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid Põllumajandusminister määrus 1 01.01.2021 - …
Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal Maaeluminister määrus 78 01.01.2021 - 31.12.2021
Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded Põllumajandusminister määrus 127 01.01.2021 - …
Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord Maaeluminister määrus 89 01.01.2021 - …
Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded Maaeluminister määrus 43 22.02.2020 - 21.02.2022
Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks Põllumajandusminister määrus 128 14.12.2019 - …
Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 20 14.12.2019 - …
Kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded Põllumajandusminister määrus 74 27.09.2019 - …
Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid Põllumajandusminister määrus 90 28.05.2018 - …
Toorpiima käitlemise hügieeninõuded Põllumajandusminister määrus 71 01.04.2018 - …
Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid Põllumajandusminister määrus 111 22.12.2016 - …
Toorsuhkru meritsi veo hügieeninõuded Maaeluminister määrus 41 27.04.2015 - …
Müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded Põllumajandusminister määrus 24 01.04.2015 - …
Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded Põllumajandusminister määrus 103 13.12.2014 - …

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json