Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (lühend - PGS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
2015/2016. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusminister määrus 76 01.09.2015 - 31.08.2016
Pärnu Koidula Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 33 01.09.2015 - 22.02.2018
Tartu Tamme Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 35 01.09.2015 - 22.02.2018
Jõhvi Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 36 01.09.2015 - 22.02.2018
Võru Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 34 01.09.2015 - 22.02.2018
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 50 01.07.2015 - 22.02.2018
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2015/2016. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 26 08.06.2015 - 31.08.2016
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 59 01.06.2015 - 20.12.2015
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 113 01.05.2015 - 08.05.2017
Maarjamaa Hariduskolleegiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 49 01.05.2015 - 22.02.2018
Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2015/2016. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 15 05.04.2015 - 31.08.2016
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel Vabariigi Valitsus määrus 53 29.03.2015 - 31.12.2015
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusminister määrus 12 09.03.2015 - 22.11.2015
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 16 13.02.2015 - 31.12.2015
Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 40 06.02.2015 - 04.08.2017
Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2015. aastal Vabariigi Valitsus määrus 6 23.01.2015 - 31.12.2015
Koolitusloa vorm Haridus- ja teadusminister määrus 81 01.01.2015 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär Vabariigi Valitsus määrus 187 01.01.2015 - 14.01.2016
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2014/2015. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 19 28.11.2014 - 31.08.2015
Nõo Reaalgümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 53 20.10.2014 - 22.02.2018

Kokku: 69| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json