Meresõiduohutuse seadus (lühend - MSOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sadama, sadamarajatise ning laeva turvateabe edastamise ja vastuvõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 39 01.04.2016 - …
Laeva vahiteenistuse kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 34 06.02.2016 - …
Alla 24-meetrise pikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 27 01.02.2016 - …
Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 28 29.01.2016 - …
Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 141 18.01.2016 - …
Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 29 18.01.2016 - 14.02.2019
Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 84 01.01.2016 - …
Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded ning ohutusnõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 233 01.12.2015 - …
Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 183 15.08.2015 - 29.04.2016
Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 15 06.07.2015 - …
Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 06.07.2015 - 28.02.2017
Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid Vabariigi Valitsus määrus 225 02.06.2015 - 19.04.2018
Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 11 01.05.2015 - 15.02.2018
Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu, nimekirja koostamise kord ja nimekirja pidamise registrile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 13 01.03.2015 - 21.12.2019
Lootsikviitungi vorm Majandus- ja taristuminister määrus 105 01.01.2015 - …
Meretöötunnistuse, meretöönõuetele vastavuse deklaratsiooni, ajutise meretöötunnistuse ja kalandustöötunnistuse vorm Majandus- ja taristuminister määrus 95 14.11.2014 - 30.06.2016
Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 75 14.11.2014 - 21.12.2019
Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 222 07.11.2014 - …
Reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse teostamise ja kontrollimise kord ning reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi poolse lisaülevaatuse akti vorm Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 262 06.09.2014 - 21.12.2019
Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu ja dokumentide esitamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 65 01.09.2014 - …

Kokku: 62| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json