Taimekaitseseadus (lühend - TaimKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile Põllumajandusminister määrus 63 01.06.2015 - …
Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded Põllumajandusminister määrus 49 01.06.2015 - …
Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded Põllumajandusminister määrus 90 22.05.2015 - 23.09.2018
Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord Vabariigi Valitsus määrus 3 21.03.2015 - 31.08.2015
Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad Põllumajandusminister määrus 17 13.02.2015 - 01.01.2016
Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2015. aastal Põllumajandusminister määrus 121 01.01.2015 - 31.12.2015
Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord Põllumajandusminister määrus 96 05.10.2014 - 31.12.2017
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli Põllumajandusminister määrus 97 05.10.2014 - 31.12.2017
Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded Põllumajandusminister määrus 50 01.10.2014 - 26.03.2017
Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil Põllumajandusminister määrus 118 01.10.2014 - 31.12.2017
Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad Põllumajandusminister määrus 132 01.10.2014 - 31.12.2017
Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord Põllumajandusminister määrus 98 01.10.2014 - 31.12.2017
Ohtlike taimekahjustajate nimekiri Põllumajandusminister määrus 116 01.10.2014 - 31.12.2017
Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord Põllumajandusminister määrus 21 01.10.2014 - 31.12.2017
Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld Põllumajandusminister määrus 94 01.10.2014 - 31.12.2017
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral Põllumajandusminister määrus 112 01.10.2014 - 31.12.2017
Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 110 01.07.2014 - …
Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded Põllumajandusminister määrus 111 01.07.2014 - …
Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud Põllumajandusminister määrus 74 01.07.2014 - …
Taimetervise registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 102 01.07.2014 - 31.08.2015

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json