Elektroonilise side seadus (lühend - ESS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve teostamise statsionaarsete seadmete paiknemise piirkonnad Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 46 01.07.2017 - …
Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 37 08.04.2017 - 28.02.2019
Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 12 10.03.2017 - 28.02.2019
Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 118 25.12.2016 - 18.10.2021
Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 25.12.2016 - 18.03.2018
Andmete, järelepärimiste, logifailide ja taotluste säilitamise, Tehnilise Järelevalve Ametile üleandmise ning kustutamise ja hävitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 56 26.09.2016 - 28.02.2019
Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 96 20.08.2016 - 28.02.2019
Olulised nõuded raadioseadmetele eesmärgiga tagada juurdepääs päästeasutustele Majandus- ja taristuminister määrus 45 09.07.2016 - …
Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 46 09.07.2016 - 21.02.2019
Liideste tüüpide spetsifikatsioonide avalikustamise ning ajakohastamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 120 13.06.2016 - …
Eesti raadiosagedusplaan Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 35 25.03.2016 - 03.11.2017
Nõuded elektromagnetilisele kiirgusele ja raadioside piiramisele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 109 01.01.2016 - …
Eesti numeratsiooniplaan Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 45 01.01.2016 - 25.05.2018
Numbri broneerimise tingimused Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 29 01.01.2016 - 05.08.2018
Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded Kaitseminister määrus 35 01.01.2016 - 10.05.2020
Universaalteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord Rahandusminister määrus 40 16.11.2014 - 09.06.2019
Avalikkusele kättesaadavaks tehtavate universaalteenuse osutamist puudutavate andmete sisu, vorm ja kättesaadavaks tegemise viis Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 142 01.07.2014 - …
Avaliku konkursi tingimused universaalteenuse osutaja määramiseks, konkursi või riigihanke korraldaja ja universaalteenuse lepingu sõlmija Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 27 01.07.2014 - …
Tehnilise Järelevalve Ameti poolt kasutatav teenuste osutamise kulude arvestamise metoodika Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 140 01.07.2014 - 28.02.2019
Universaalteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude hindamise ja hüvitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 25 01.07.2014 - 07.07.2023

Kokku: 37| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json