Tolliseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks Rahandusminister määrus 42 01.01.2014 - 30.06.2017
Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised Rahandusminister määrus 32 01.09.2013 - 30.06.2017
Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks Rahandusminister määrus 38 12.07.2013 - 30.04.2016
Täiendavad nõuded vabatsooni ja vabalao, seal tegutsemise ning tegutsemisloa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta Rahandusminister määrus 7 12.07.2013 - 30.06.2017
Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord Rahandusminister määrus 87 08.04.2013 - 15.10.2015
Tollioksjoni korraldamise kord Rahandusminister määrus 88 08.04.2013 - 30.06.2017
Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused Rahandusminister määrus 42 23.02.2013 - 30.04.2016
Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend Rahandusminister määrus 24 01.02.2013 - 20.12.2014
Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord Rahandusminister määrus 100 01.12.2012 - 30.04.2015
Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord Rahandusminister määrus 51 01.12.2012 - 31.03.2014
Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised Vabariigi Valitsus määrus 147 01.12.2012 - 30.04.2015
Tolliagentuuri tegevusloa ja tolliagendi tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise ning tolliagentuuri tegevuse kord Rahandusminister määrus 30 01.12.2012 - 30.06.2017
Tolliteenuse kulude arvutamise ja tolliteenuse eest tasumise kord Rahandusminister määrus 86 01.12.2012 - 30.06.2017
Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus Rahandusminister määrus 6 01.03.2012 - 31.01.2014
Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend Rahandusminister määrus 20 19.08.2011 - 30.06.2017
Kaitsejõudude, politsei, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 148 04.03.2011 - 13.06.2014
Varude tolliformaalsused Rahandusminister määrus 41 01.01.2011 - 14.02.2014
Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 149 01.01.2011 - 21.03.2014
Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 144 01.01.2011 - 30.06.2017
Ajatundlike kaupade nomenklatuur Rahandusminister määrus 23 01.07.2010 - 30.06.2017

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json