Tulumaksuseadus (lühend - TuMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks Rahandusminister määrus 55 01.01.2017 - …
Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine Rahandusminister määrus 30 01.01.2017 - 31.12.2017
Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad Rahandusminister määrus 60 01.11.2016 - 05.05.2017
Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad Rahandusminister määrus 6 31.10.2016 - 09.04.2017
Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks Rahandusminister määrus 120 24.10.2016 - 31.03.2018
Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 110 01.01.2016 - …
Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr Vabariigi Valitsus määrus 112 01.01.2016 - 28.02.2018
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord Rahandusminister määrus 53 01.01.2015 - …
Erisoodustuse hinna määramise kord Rahandusminister määrus 2 01.01.2015 - 31.12.2017
Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 164 01.09.2014 - …
Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord Rahandusminister määrus 9 07.02.2014 - 24.11.2017
Asutuse teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord Rahandusminister määrus 3 09.01.2012 - 07.07.2017
Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord Rahandusminister määrus 54 01.01.2011 - …
Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid Rahandusminister määrus 53 01.01.2007 - …
Maksustamisperioodi tulust mahaarvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted Rahandusminister määrus 16 08.02.2003 - …
Mitteresidentidele, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga, registreerimise korra kinnitamine Välisminister määrus 1 01.06.2002 - 17.02.2017

Kokku: 16| Näitan: 1- 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane