Ehitusseadustik (lühend - EhS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 29.05.2017 - 27.08.2017
Lõhkematerjalitehasele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 63 29.05.2017 - 27.08.2017
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele Siseminister määrus 17 07.04.2017 - 02.12.2018
Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 87 13.03.2017 - 31.10.2019
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded Majandus- ja taristuminister määrus 55 03.03.2017 - 21.01.2018
Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele Majandus- ja taristuminister määrus 8 13.02.2017 - 16.12.2021
Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele Majandus- ja taristuminister määrus 36 10.10.2016 - 20.01.2019
Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele Majandus- ja taristuminister määrus 52 05.09.2016 - 16.12.2021
Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 34 22.04.2016 - …
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 101 11.04.2016 - 22.11.2020
Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta Kaitseminister määrus 16 10.04.2016 - …
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri Majandus- ja taristuminister määrus 72 21.03.2016 - 23.05.2019
Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele Majandus- ja taristuminister määrus 5 15.01.2016 - …
Teeregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 1 15.01.2016 - …
Nõuded riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise dokumenteerimisele Vabariigi Valitsus määrus 124 07.12.2015 - …
Ehitise auditi tegemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 116 28.09.2015 - 22.10.2020
Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 115 12.09.2015 - 20.02.2020
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded Majandus- ja taristuminister määrus 108 10.08.2015 - 31.12.2017
Tee ehitamise ja korrashoiu terminid Majandus- ja taristuminister määrus 102 10.08.2015 - …
Tee projekteerimise normid Majandus- ja taristuminister määrus 106 10.08.2015 - 02.01.2022

Kokku: 45| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json