Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 01.06.2018 - 21.07.2019
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 01.06.2018 - 25.08.2019
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 07.05.2018 - 30.04.2020
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 30.04.2018 - 25.08.2019
Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem Majandus- ja taristuminister määrus 89 01.03.2018 - …
Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 12 01.03.2018 - …
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 01.03.2018 - 05.07.2018
Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 24 01.01.2018 - 30.04.2020
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud Vabariigi Valitsus määrus 80 01.01.2018 - 12.07.2018
Tehnonõuetele vastavuse kontrolli eest võetava tasu piirmäärad Majandus- ja taristuminister määrus 71 22.12.2017 - …
Teekasutustasu ja teenustasu tasumise ning tagastamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 66 20.12.2017 - …
Teekasutustasu andmekogu põhimäärus Majandus- ja taristuminister määrus 65 20.12.2017 - …
Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi taotlemise ja väljastamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 62 02.12.2017 - 31.12.2020
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 50 17.11.2017 - 31.01.2020
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 60 17.11.2017 - 31.01.2020
Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 52 23.10.2017 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 04.09.2017 - 24.05.2020
Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad Majandus- ja taristuminister määrus 114 24.07.2017 - 05.07.2018
Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 49 01.07.2017 - …
Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord Vabariigi Valitsus määrus 77 01.07.2017 - 15.08.2019

Kokku: 64| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json