Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (lühend - TTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord Sotsiaalminister määrus 51 25.12.2015 - 31.12.2015
Taastusravi osutamise ulatus ja kord Kaitseminister määrus 23 06.09.2015 - 31.12.2019
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 56 03.08.2015 - 28.04.2016
Haiglavõrgu arengukava Vabariigi Valitsus määrus 105 14.07.2015 - 06.04.2018
Piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti ülesanded teabe jagamisel Sotsiaalminister määrus 7 17.04.2015 - …
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 53 17.04.2015 - 30.06.2016
Haigla liikide nõuded Sotsiaalminister määrus 103 07.03.2015 - 03.06.2016
Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord Vabariigi Valitsus määrus 44 06.12.2014 - 31.12.2018
Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend Sotsiaalminister määrus 131 28.11.2014 - 31.07.2017
Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord Sotsiaalminister määrus 111 27.09.2014 - 23.03.2017
Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord Tervise- ja tööminister määrus 52 01.09.2014 - …
Tervise infosüsteemi põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 131 01.09.2014 - 10.03.2016
Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 44 01.08.2014 - …
Nõuded ämmaemandusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele Sotsiaalminister määrus 23 01.08.2014 - 03.12.2020
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 149 01.07.2014 - 06.04.2017
Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv Sotsiaalminister määrus 47 02.06.2014 - 23.03.2017
Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord Sotsiaalminister määrus 166 20.01.2014 - …
Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele Sotsiaalminister määrus 56 20.01.2014 - 21.05.2016
Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused Sotsiaalminister määrus 55 20.01.2014 - 21.05.2016
Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele Sotsiaalminister määrus 3 20.01.2014 - 08.01.2021

Kokku: 43| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json