Lennundusseadus (lühend - LennS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 104 15.06.2015 - …
Lennueelse ülevaatusega seotud tegevused Majandus- ja taristuminister määrus 61 12.06.2015 - …
EASA õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi ja piiratud lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 45 08.06.2015 - …
Lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded Majandus- ja taristuminister määrus 50 01.06.2015 - …
Ülikergõhusõiduki käitamise eeskiri Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 119 05.04.2015 - …
Täpsemad nõuded julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolitusele, koolituse läbiviimise sagedusele ja dokumenteerimisele Majandus- ja taristuminister määrus 25 03.04.2015 - …
Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest Majandus- ja taristuminister määrus 24 03.04.2015 - 19.06.2016
Langevarjundustegevuse käsiraamatu vorm ja käsiraamatus kajastatavate teemade loetelu Majandus- ja taristuminister määrus 15 06.03.2015 - …
Lennundusseaduse §-s 46.9 sätestatud taustakontrolli läbiviimiseks esitatava isikuandmete ankeedi vorm Siseminister määrus 6 01.03.2015 - 08.11.2018
Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel Vabariigi Valitsus määrus 189 01.01.2015 - …
Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri Teede- ja Sideminister määrus 125 15.12.2014 - …
Lennundusjulgestuse järelevalve teostamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 83 08.08.2014 - 14.03.2018
Ohutusjuurdluse kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 72 06.04.2014 - 21.04.2016
Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi pidamise põhimäärus Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 17.02.2014 - …
Lennunduse raadioside loa väljaandmise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 68 01.07.2013 - …
Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas Vabariigi Valitsus määrus 240 01.04.2013 - …
Lennujaamatasude arvestamise metoodika Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 74 07.12.2012 - …
Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 13 12.11.2012 - …
Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 66 07.10.2012 - 21.02.2019
Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 87 03.06.2012 - …

Kokku: 39| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json