Kriminaalmenetluse seadustik (lühend - KrMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohtule dokumentide esitamise kord Justiitsminister määrus 59 08.06.2017 - 30.09.2017
Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord Justiitsminister määrus 57 13.03.2017 - 17.09.2017
Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus Vabariigi Valitsus määrus 60 10.02.2017 - 12.07.2018
Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 263 06.02.2017 - …
Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord Justiitsminister määrus 49 02.01.2017 - …
Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestamine Justiitsminister määrus 22 03.12.2016 - 29.12.2019
Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord Justiitsminister määrus 40 14.02.2016 - …
Kaitsjast loobumise taotluse näidisvormi kehtestamine Justiitsminister määrus 40 14.02.2016 - …
Menetlustoimingule väljakutsutud isiku või tema lähedase ilmumata jätmisel terviseseisundist tingitud põhjendatud takistuse kohta menetlejale esitatava tõendi vorm ja väljaandmise kord Tervise- ja tööminister määrus 5 30.01.2016 - …
Nõuded kriminaaltoimikule ja kaitseakti näidisvormi kehtestamine Justiitsminister määrus 39 29.01.2016 - …
Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kord Vabariigi Valitsus määrus 4 01.10.2015 - …
E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 111 01.10.2015 - 11.03.2018
Jälitustoimingute infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 17 01.09.2015 - …
Euroopa Liidu liikmesriigile teabe ja jälitustoiminguga kogutud teabe edastamise vorm Siseminister määrus 32 15.06.2015 - …
E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord Justiitsminister määrus 14 04.04.2015 - …
Tagava meetme rikkumise ja muude tähelepanekute kohta esitatava teatise vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 9 31.03.2015 - …
Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 10 31.03.2015 - …
Rahalise karistuse või rahatrahvi määramise tunnistuse vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 48 09.02.2015 - …
Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 46 09.01.2015 - …
Süüdimõistetud isiku teavitamise vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 47 09.01.2015 - …

Kokku: 39| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json