Investeerimisfondide seadus (lühend - IFS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuded prospektile ja välisriigi fondi kohta esitatavale lisateabele Rahandusminister määrus 16 25.02.2017 - …
Registripidaja vastutuse kindlustamise või garanteerimise nõuded Rahandusminister määrus 14 06.02.2017 - …
Täpsemad nõuded eurofondi riskide juhtimisele, eurofondi osakute või aktsiate väljalaskmise avalduse ja tagasivõtmise avalduste ning eurofondi varaga tehtud tehingute registreerimisele ja salvestamisele, tehingute salvestamiseks mõeldud elektroonilisele andmetöötlussüsteemile, tehingutest aruandmisele ning eurofondi investeerimisotsuste täitmisele Rahandusminister määrus 13 05.02.2017 - …
Nõuded rahaturuinstrumendi, millesse võib avatud avaliku investeerimisfondi vara investeerida, emitendile Rahandusminister määrus 9 05.02.2017 - …
Investeerimisfondi vara puhasväärtuse määramise kord Rahandusminister määrus 11 05.02.2017 - …
Nõuded fondi likvideerimisaruandele Rahandusminister määrus 10 05.02.2017 - …
Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord Rahandusminister määrus 12 05.02.2017 - 31.12.2018
Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamise ulatus ja selle arvutamise kord Rahandusminister määrus 6 23.01.2017 - 31.12.2017
Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannetele Rahandusminister määrus 8 23.01.2017 - 25.02.2018
Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine Rahandusminister määrus 4 20.01.2017 - 31.03.2018
Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord Rahandusminister määrus 3 20.01.2017 - 31.12.2018

Kokku: 11| Näitan: 1- 11|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json