Kiirgusseadus (lühend - KiS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded Tervise- ja tööminister määrus 71 15.03.2019 - …
Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa andmete nimistud ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete nimistud Keskkonnaminister määrus 60 09.02.2019 - 21.06.2020
Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel Keskkonnaminister määrus 28 06.08.2018 - …
Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning avariikutsekiirituse viitetase kiirgushädaolukorras Vabariigi Valitsus määrus 95 03.08.2018 - …
Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad Vabariigi Valitsus määrus 97 03.08.2018 - …
Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus Keskkonnaminister määrus 41 06.07.2018 - …
Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded Keskkonnaminister määrus 57 28.11.2016 - …
Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdooside seire ja hindamise kord, radionukliidide sissevõtust põhjustatud dooside doosikoefitsientide ning kiirgus- ja koefaktori väärtused ning nende mõõtmise kord Keskkonnaminister määrus 54 25.11.2016 - …
Kiirgusallika asukohaks olevate ruumide nõuded, ruumide ja kiirgusallika märgistamise nõuded, radioaktiivsete kiirgusallikate kategooriad ning radionukliidide aktiivsustasemed Keskkonnaminister määrus 52 21.11.2016 - …
Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm Keskkonnaminister määrus 28 01.11.2016 - …
Radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioon, registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ning radioaktiivsete jäätmete pakendi vastavusnäitajad Keskkonnaminister määrus 34 01.11.2016 - …
Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ning läbiveo dokumentide menetlemise korra ja tähtaegade erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist Keskkonnaminister määrus 33 01.11.2016 - …
Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused Keskkonnaminister määrus 43 01.11.2016 - …
Kiirguseksperdi kiirgusohutuse koolituse õppekava, kutseoskusnõuded, tunnistuse taotlemise kord, taotluse vorm ja tunnistuse vorm Keskkonnaminister määrus 45 01.11.2016 - …
Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõuta Vabariigi Valitsus määrus 96 01.11.2016 - 31.05.2020
Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad Keskkonnaminister määrus 27 01.11.2016 - 31.08.2020

Kokku: 16| Näitan: 1- 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json