Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsus määrus 293 21.08.2018 - 16.01.2020
Töökeskkonna andmekogu põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 47 20.07.2018 - …
Ohutu tööelu andmekogu põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 48 20.07.2018 - …
Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu Tervise- ja tööminister määrus 62 02.07.2018 - 30.06.2020
Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister määrus 15 01.06.2018 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 44 01.07.2016 - 31.12.2018
Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 223 01.07.2015 - 31.12.2018
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas Vabariigi Valitsus määrus 197 01.07.2015 - 31.12.2018
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks Vabariigi Valitsus määrus 95 01.06.2015 - …
Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas Sotsiaalminister määrus 75 01.06.2015 - …
Töötajate tervisekontrolli kord Sotsiaalminister määrus 74 01.06.2015 - 31.12.2018
Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 308 01.06.2015 - 31.12.2018
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 105 01.06.2015 - 31.12.2018
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord Vabariigi Valitsus määrus 75 01.09.2014 - 31.12.2018
Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel Sotsiaalminister määrus 35 01.07.2014 - …
Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 144 11.05.2013 - 31.12.2018
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord Vabariigi Valitsus määrus 12 01.01.2012 - …
Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 173 01.01.2012 - 19.03.2020
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 47 01.05.2010 - 31.12.2018
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses Vabariigi Valitsus määrus 377 01.07.2009 - 31.12.2018

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json