Kaitseliidu seadus (lühend - KaLS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaitseliidu liikme hukkumise, ajutise töövõime kaotuse, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 17 01.04.2023 - …
Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kord Kaitseminister määrus 3 01.04.2023 - …
Kaitseväekohustuslase, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja Kaitseliidu liikme terviseseisundi hindamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ning päringute perioodid Vabariigi Valitsus määrus 37 01.04.2023 - …
Kaitseliidu liikme püsiva töövõimetuse, selle ulatuse ja põhjuse tuvastamise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 13 01.04.2023 - …
Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord Kaitseminister määrus 5 01.01.2023 - …
Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus Kaitseminister määrus 18 01.01.2023 - 31.12.2023
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord Vabariigi Valitsus määrus 144 01.01.2023 - …
Kaitseliidu tegevliikme tervisenõuded Kaitseminister määrus 6 03.04.2022 - …
Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus Kaitseminister määrus 17 01.09.2021 - …
Kaitseliidu valvuri käesideme ja embleemi kirjeldus ning kandmise kord Kaitseminister määrus 6 28.06.2021 - …
Kaitseliidu kodukord Vabariigi Valitsus määrus 151 18.09.2020 - …
Kaitseliidu liikmele eriolukorra ja erakorralise seisukorra lahendamisel osalemise eest ettenähtud tasu maksmise ulatus ja kord Vabariigi Valitsus määrus 29 01.05.2020 - …
Kaitseväe täpsemad ülesanded, mille täitmisse võib Kaitseliitu kaasata, ning kaasamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 69 09.08.2019 - …
Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti tähistamise kord ja tähis Kaitseminister määrus 12 15.07.2019 - …
Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kord Kaitseminister määrus 5 01.07.2019 - …
Kaitseliidu alaliselt valvatavate objektide loetelu Kaitseminister määrus 31 01.07.2019 - …
Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjarelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded Kaitseminister määrus 2 01.09.2018 - …
Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 26 20.08.2018 - …
Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord Kaitseminister määrus 7 16.07.2018 - …
Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 16 01.01.2018 - …

Kokku: 26| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json