Ehitusseadustik (lühend - EhS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 61 01.04.2022 - …
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri Majandus- ja taristuminister määrus 72 07.03.2022 - 23.10.2022
Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 73 06.02.2022 - …
Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 87 28.01.2022 - …
Tee projekteerimise normid Majandus- ja taristuminister määrus 106 03.01.2022 - 24.11.2023
Liiklusohutuse auditeerimise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 83 17.12.2021 - …
Liiklusohutuse audiitori koolituskursuse õppekava Majandus- ja taristuminister määrus 81 17.12.2021 - …
Tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 8 17.12.2021 - …
Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 48 17.12.2021 - …
Teedevõrgu liiklusohutuse hindamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 52 17.12.2021 - …
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega tuleohutuse tegevusalade jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad kvalifikatsiooninõuded Siseminister määrus 19 09.07.2021 - 25.07.2022
Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded Siseminister määrus 8 01.03.2021 - …
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu Majandus- ja taristuminister määrus 51 01.03.2021 - …
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded Siseminister määrus 17 01.03.2021 - …
Nõuded ehitusprojektile Majandus- ja taristuminister määrus 97 01.03.2021 - 07.07.2023
Hoolekandeasutuse hoone ja sisekliima tagamisega mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 8 29.11.2020 - 12.01.2023
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 101 23.11.2020 - …
Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 2 23.11.2020 - …
Ehitise auditi tegemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 61 23.10.2020 - …
Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja esitamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 47 14.08.2020 - …

Kokku: 51| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json