Metsaseadus (lühend - MS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigimetsa majandajatele aastateks 2023–2027 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 8 09.06.2023 - 15.07.2023
Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord Keskkonnaminister määrus 10 25.03.2023 - 16.11.2023
Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded Keskkonnaminister määrus 20 24.03.2023 - …
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused Keskkonnaminister määrus 2 01.01.2023 - 15.07.2023
Metsa korraldamise juhend Keskkonnaminister määrus 2 10.10.2022 - 15.07.2023
Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus Keskkonnaminister määrus 32 19.09.2022 - 15.07.2023
Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise, tulemuste hindamise ning metsakorraldaja tunnistuse andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord Keskkonnaminister määrus 82 11.04.2022 - …
Metsa majandamise eeskiri Keskkonnaminister määrus 88 09.04.2021 - 15.07.2023
Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 4 16.11.2018 - 07.07.2023
Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile ja veoselehele esitatavad nõuded ning müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm Keskkonnaminister määrus 84 18.12.2017 - …
Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad Keskkonnaminister määrus 28 01.09.2017 - …
Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord Vabariigi Valitsus määrus 1 22.08.2014 - 30.09.2023
Metsakorraldustööde tehniliste vahendite kohta esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 31 26.07.2014 - …
Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 64 01.01.2014 - …
Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus Keskkonnaminister määrus 14 19.03.2012 - …
Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 58 01.01.2011 - …
Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu Keskkonnaminister määrus 69 01.01.2007 - …

Kokku: 17| Näitan: 1 - 17|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json