Metsaseadus (lühend - MS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord Keskkonnaminister määrus 10 01.01.2023 - 31.12.2023
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused Keskkonnaminister määrus 2 01.01.2023 - …
Metsa korraldamise juhend Keskkonnaminister määrus 2 10.10.2022 - …
Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus Keskkonnaminister määrus 32 19.09.2022 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2022–2026 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 51 28.05.2022 - 31.12.2026
Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise, tulemuste hindamise ning metsakorraldaja tunnistuse andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord Keskkonnaminister määrus 82 11.04.2022 - …
Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded Keskkonnaminister määrus 20 15.10.2021 - …
Metsa majandamise eeskiri Keskkonnaminister määrus 88 09.04.2021 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2019–2023 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 48 22.01.2021 - …
Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 4 16.11.2018 - …
Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile ja veoselehele esitatavad nõuded ning müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm Keskkonnaminister määrus 84 18.12.2017 - …
Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad Keskkonnaminister määrus 28 01.09.2017 - …
Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord Vabariigi Valitsus määrus 1 22.08.2014 - …
Metsakorraldustööde tehniliste vahendite kohta esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 31 26.07.2014 - …
Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 64 01.01.2014 - …
Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus Keskkonnaminister määrus 14 19.03.2012 - …
Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 58 01.01.2011 - …
Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu Keskkonnaminister määrus 69 01.01.2007 - …

Kokku: 18| Näitan: 1 - 18|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json