Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (lühend - ATKEAS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilise süsteemi asutamine ja selle põhimäärus Rahandusminister määrus 20 05.08.2018 - 14.03.2019
Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord Rahandusminister määrus 22 05.08.2018 - 31.01.2019
Alkoholi osaliselt ja täielikult denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis Rahandusminister määrus 21 01.07.2018 - …
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord Rahandusminister määrus 57 01.01.2018 - …
Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord Rahandusminister määrus 56 01.01.2018 - …
E-saatelehe menetlemise kord Rahandusminister määrus 18 01.01.2018 - …
Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis liiduvälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu Rahandusminister määrus 63 01.01.2018 - …
Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord Rahandusminister määrus 8 01.01.2018 - 31.01.2019
Maksumärkide andmekogu põhimäärus Rahandusminister määrus 76 01.01.2018 - 14.03.2019
Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord Rahandusminister määrus 35 01.01.2018 - 31.01.2019
Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis Rahandusminister määrus 25 01.01.2018 - 31.12.2018
Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis laborites kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunormid Justiitsminister määrus 32 28.04.2017 - …
Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord Rahandusminister määrus 40 01.11.2015 - 31.01.2019
Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 58 01.01.2015 - 31.12.2018
Aktsiisi tagastamise taotluses nõutavad andmed Rahandusminister määrus 21 01.07.2014 - …
Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud kord Rahandusminister määrus 17 01.07.2014 - …
Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused Sotsiaalminister määrus 60 24.12.2012 - …
Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ning nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed Rahandusminister määrus 16 01.12.2012 - …
Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 16 01.12.2012 - …
Jäätmetest kütuse tootmise loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 59 01.12.2012 - …

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json