Kalapüügiseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kutselise kalapüügi võimalused 2008. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 225 29.10.2007 - 17.02.2008
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel II poolaastal 2007 Keskkonnaminister määrus 52 27.08.2007 - 13.12.2007
Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007. aastal Keskkonnaminister määrus 68 14.07.2007 - 31.12.2007
Ajutised traalpüügikitsendused Liivi lahes 2007. aastal Keskkonnaminister määrus 27 16.04.2007 - 31.12.2007
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2007. aastal Keskkonnaminister määrus 80 23.02.2007 - 31.12.2007
Läänemerest püütud tursa lossimiseks määratud sadamad Eesti Vabariigi territooriumil 2007. aastal Keskkonnaminister määrus 12 12.02.2007 - 31.12.2007
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 144 28.01.2007 - 18.01.2009
Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2007. aastal Keskkonnaminister määrus 79 31.12.2006 - 31.12.2007
Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Keskkonnaminister määrus 11 17.12.2006 - 31.07.2008
Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 89 01.04.2006 - 05.08.2011
Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm Vabariigi Valitsus määrus 307 01.04.2006 - 07.12.2013
Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu Keskkonnaminister määrus 11 26.02.2006 - 31.12.2010
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 104 20.01.2006 - 11.09.2009
Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid Vabariigi Valitsus määrus 412 30.10.2005 - 07.09.2012
Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete esitamise kord ning satelliitjälgimisseadmele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 109 12.09.2004 - 30.08.2013
Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu Keskkonnaminister määrus 76 07.05.2004 - 07.05.2009
Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatleja pardale võtmise vajaduse määramine Keskkonnaminister määrus 38 07.05.2004 - 02.11.2008
NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine Vabariigi Valitsus määrus 206 01.05.2004 - 05.08.2011
Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus Vabariigi Valitsus määrus 62 18.03.2004 - 19.11.2015
Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord Vabariigi Valitsus määrus 414 13.03.2004 - 31.12.2010

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json