Eesti Vabariigi haridusseadus (lühend - HaS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamine Vabariigi Valitsus määrus 63 11.03.2007 - 08.02.2008
Kõrghariduse hindamise nõukogu moodustamise kord ja töökord Vabariigi Valitsus määrus 229 03.02.2007 - 31.08.2008
Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord Vabariigi Valitsus määrus 267 27.10.2006 - 30.09.2007
Tallinna Tehnikakõrgkooli põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 275 23.09.2006 - 08.02.2009
Tallinna Pedagoogilise Seminari põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 165 01.09.2006 - 08.02.2009
Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vorm, statuut ja väljaandmise kord Vabariigi Valitsus määrus 128 15.06.2006 - 13.09.2012
Eesti Mereakadeemia põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 277 29.05.2006 - 31.01.2008
Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 89 16.04.2006 - 08.01.2009
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 122 16.04.2006 - 10.04.2009
Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 76 30.01.2006 - 10.04.2009
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 226 11.09.2005 - 08.02.2009
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 227 11.09.2005 - 08.02.2009
Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 265 12.08.2005 - 15.09.2007
Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus Vabariigi Valitsus määrus 120 12.06.2005 - 08.01.2009
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 28 10.04.2005 - 31.12.2008
Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded Vabariigi Valitsus määrus 312 29.10.2004 - 11.06.2010
Õpetajate koolituse raamnõuded Vabariigi Valitsus määrus 381 29.10.2004 - 30.09.2007
Kõrgharidusstandard Vabariigi Valitsus määrus 258 29.10.2004 - 31.08.2007
Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm Vabariigi Valitsus määrus 202 19.09.2004 - 10.04.2009
Õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 275 01.09.2004 - 30.04.2009

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json