Söödaseadus (lühend - SöS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Segasööda käitlemise ja märgistamise nõuded Põllumajandusminister määrus 118 26.08.2009 - 14.10.2010
Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas Põllumajandusminister määrus 66 12.07.2009 - 08.07.2010
Ettevõtte registreerimise ning tunnustamise taotluse sisu- ja vorminõuded, tunnustamise taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 109 06.06.2009 - 31.12.2009
Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta Põllumajandusminister määrus 60 16.02.2009 - 14.10.2010
Kalajahu, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati, veretooteid või verejahu sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 28 08.02.2009 - 13.07.2013
Riigi söödaregistri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 65 01.07.2008 - 14.10.2010
Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu Põllumajandusminister määrus 50 31.05.2008 - 14.10.2010
Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord Põllumajandusminister määrus 82 01.01.2008 - 31.12.2010
Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja erisöödamaterjali ning seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 149 01.01.2008 - 14.10.2010
Järelevalve käigus söödast proovide võtmise kord ja sööda nõuetekohasuse kontrollimiseks kasutatavate analüüsimeetodite loetelu Põllumajandusminister määrus 151 01.01.2008 - 22.10.2009
Ravimsööda käitlemise nõuded Põllumajandusminister määrus 150 01.01.2008 - 30.06.2014
Erisöödamaterjali käitlemise alustamise taotlemiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 131 24.11.2007 - 14.10.2010
Söödamaterjali turuleviimise nõuded Põllumajandusminister määrus 121 21.09.2007 - 14.10.2010
Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 70 19.05.2007 - 14.10.2010
Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid Põllumajandusminister määrus 72 19.05.2007 - 31.08.2015
Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning nende turuleviimise nõuded Põllumajandusminister määrus 64 07.05.2007 - …
Käidelda ja loomade söötmiseks kasutada lubatud erisöödamaterjalide loetelu ning erisöödamaterjalide kasutamise ja märgistamise nõuded Põllumajandusminister määrus 9 23.02.2007 - 14.10.2010
Analüüsimeetodid sööda nõuetekohasuse kontrollimiseks Põllumajandusminister määrus 73 30.01.2006 - 31.12.2007
Söödast proovide võtmise kord Põllumajandusminister määrus 62 17.06.2005 - 31.12.2007
Teadustöös, sealhulgas katsete tegemisel kasutatavate erisöödamaterjalide, söödalisandite ja neid sisaldavate eelsegude ning segasöötade sisseveo- ja kasutamisnõuded ning sisseveoks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 99 27.10.2003 - 31.12.2007

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json